Chrysididae Polski

Na podstawie monografii profesora Bogdana Wiśniowskiego Cuckoo-wasps of Poland

Zakres gatunków żywicielskich może być szerszy, ich ustalenie jest trudne – uwzględniłem tylko dane potwierdzone empirycznie.

Gatunek Nazwa polska Status zagrożenia Żywiciel
Chrysidea pumila Laserówka smukliczanka CR – tylko 1 obserwacja Trypoxylon
Chrysis analis Złotolitka prostozębna EN – rzadka Antidium punctatum
Chrysis angustula Złotolitka pozłotka UT – pospolita i liczna Ancistrocerus, Symmorphus, Trypoxylon
Chrysis bicolor Złotolitka dwubarwka LC – pospolita Tachysphex, Dinetus
Chrysis brevitarsis Złotolitka dwuzębna DD – rzadka Discoelius, Ancistrocerus
Chrysis calimorpha CR – tylko 1 obserwacja Nieznany
Chrysis clarinicollis NT – lokalna, dość rzadka Nieznany
Chrysis comparata Złotolitka zbieżnozębna DD – tylko 1 rekord Anthidium, Hylaeus, Pemphredon
Chrysis corusca LC – liczna lokalnie Symmorphus
Chrysis equestris VU – rzadka Discoelius
Chrysis fasciata Złotolitka kobaltowa EN – bardzo rzadka Trypoxylon
Chrysis fulgida Złotolitka lśniącobrzucha UT – pospolita Eumeninae, Trypoxylon
Chrysis germari Złotolitka złotopaska CR – bardzo rzadka Tachysphex
Chrysis gracillima Złotolitka włochata LC – pospolita Microdynerus, Trypoxylon
Chrysis graelsii Złotolitka sybarytka VU – dość rzadka Odynerus, Euodynerus, Osmia
Chrysis grohmanni Złotolitka zielonoczoła DD – tylko 1 obserwacja Nieznany
Chrysis ignita Złotolitka ognista UT – liczna na południu Eumeninae, Trypoxylon
Chrysis illigeri Złotolitka medalionka UT – pospolita Tachysphex
Chrysis immaculata DD – tylko 1 obserwacja Allodynerus
Chrysis impressa LC – rzadka Ancistrocerus, Odynerus
Chrysis inaequalis Złotolitka urzeźbiona NT – rzadka Eumenes, Osmia
Chrysis iris LC – dość rzadka Symmorphus
Chrysis leachii Złotolitka dzierżeniówka EN – rzadka Crabronidae
Chrysis leptomanndibularis LC – nierzadka Symmorphus
Chrysis longula Złotolitka wydłużona UT – pospolita i liczna Ancistrocerus, Symmorphus
Chrysis marginata DD – bardzo rzadka Anthidium oblongatum
Chrysis mediadentata LC – rzadka Osmia, Hoplitis
Chrysis mediata LC – rzadka Odynerus
Chrysis obtusidens Złotolitka czarnoplamka CR – bardzo rzadka Symmorphus, Trypoxylon
Chrysis pseudobrevitarsis EN – rzadka Ancistrocerus, Euodynerus
Chrysis ruddii Złotolitka kopułkówka NT – rzadka Eumeninae, Osmia
Chrysis rutilans Złotolitka japonka CR – bardzo rzadka Eumeninae, Trypoxylon
Chrysis rutiliventris CR – tylko 1 rekord Ancistrocerus
Chrysis schencki UT – pospolita Ancistrocerus
Chrysis scutellaris Złotolitka smuklikówka EN – rzadka Eumenes, Halictus
Chrysis sexdentata CR – bardzo rzadka Euodynerus, Ancistrocerus, Megachile
Chrysis solida LC – lokalnie liczna Eumeninae
Chrysis splendidula Złotolitka krępa LC – dość rzadka Eumeninae, Trypoxylon, Anthidium
Chrysis subcoriacea NT – rzadka Nieznany
Chrysis succincta DD – bardzo rzadka Nieznany
Chrysis terminata UT – pospolita i liczna Nieznany
Chrysis valida CR – krytycznie rzadka Nieznany
Chrysis vanlithi VU – bardzo rzadka Ancistrocerus
Chrysis viridula Złotolitka bolicówka UT – pospolita Odynerus
Chrysura austriaca Złotolitka murarkówka LC – nierzadka Hoplitis, Osmia
Chrysura cuprea Złotolitka miedzianka EX – brak współczesnych stanowisk Helikofilne Osmia
Chrysura dichroa Złotolitka złotobrzuszka EX – brak współczesnych stanowisk Helikofilne Osmia
Chrysura hirsuta Złotolitka czarnowłoska VU – krytycznie rzadka Osmia
Chrysura radians Złotolitka miesierkówka LC – nierzadka Osmia, Megachile, Euodynerus
Chrysura simplex Złotolitka tynkarka CR – bardzo rzadka Chalicodoma, Hoplitis
Chrysura trimaculata Złotolitka czuprynka EN – bardzo rzadka Osmia
Cleptes nitidulus Samosłaniec ozdobny LC – rzadki Tenthredinidae
Cleptes pallipes Samosłaniec pospolity LC – dość pospolity Tenthredinidae
Cleptes semiauratus Samosłaniec pilarek LC – rzadki Tenthredinidae
Cleptes semicyaneus Samosłaniec purpuratek DD – brak obserwacji Tenthredinidae
Elampus bidens Świetlarek dwuzębek EN – bardzo rzadki Nieznany
Elampus constrictus Świetlarek grzebaczowiec DD – rzadki Crabronidae
Elampus panzeri Świetlarek grzebnicowiec LC – nierzadki Crabronidae
Elampus sanzii Świetlarek hiszpanek DD – tylko 1 znane stanowisko Nieznany
Hedychridium ardens Powabniczek pozłacany UT – pospolity Crabronidae
Hedychridium coriaceum Powabniczek zmarszczony LC – nierzadki Crabronidae
Hedychridium cupreum Powabniczek skromny LC – rzadki Dryudella, Harpactus
Hedychridium femoratum Powabniczek śródziemnomorski DD – tylko 1 obserwacja Nieznany
Hedychridium flavipes Powabniczek stepowy DD – występowanie wątpliwe Nieznany
Hedychridium krajniki CR – tylko jedna obserwacja Lindenius, Solierella
Hedychridium purpurascens Powabniczek purpuratek LC – rzadki Bembecinus tridens
Hedychridium roseum Powabniczek czerwonatka UT – pospolity Crabronidae
Hedychridium valesiense DD – bardzo rzadki Crabronidae, Halictus
Hedychridium zelleri Powabniczek piaskarek VU – rzadki Crabronidae
Hedychrum chalybaeum Powabnica niebieska LC – dość rzadka Dinetus, Cerceris
Hedychrum gerstaeckeri Powabnica krótkostopka NT – pospolita i liczna Cerceris, Philanthus
Hedychrum niemelai Powabnica osmykowa NT – pospolita Cerceris
Hedychrum nobile Powabnica piaskowa NT – pospolita i liczna Crabronidae
Hedychrum rutilans Powabnica blondynka NT – pospolita i liczna Philanthus
Holopyga austrialis Pękatka barwna DD – bardzo rzadka Nieznany
Holopyga chrysonata Pękatka krasnogrzbieta LC – dość rzadka Tachysphex
Holopyga fervida Pękatka czarnouda CR – krytycznie rzadka Nieznany
Holopyga generosa Pękatka powabnicowata UT – pospolita Astata
Holopyga ignicollis DD – rzadka Nieznany
Holopyga inflammata DD – rzadka Nieznany
Euchroeus purpuratus Obłyszczka purpurowa EN – bardzo rzadki Nieznany (prawd. Sphecidae)
Omalus aeneus Litozłot zamorek LC – dość rzadki Crabronidae gniazdujące w drewnie
Omalus biaccinctus Litozłot pomarszczony NT – dość rzadki Crabronidae gniazdujące w drewnie
Omalus puncticollis Litozłot drewniarek LC – rzadki Crabronidae gniazdujące w drewnie
Philoctetes bidentulus Pozłot szołomiec NT – rzadki Crabronidae
Philoctetes bogdanovii Pozłot turczynka DD – bardzo rzadki Nieznany
Philoctetes punctulatus Pozłot pokropek DD – bardzo rzadki Trypoxylon
Philoctetus truncatus EN – rzadki Diodontus
Parnopes grandior Szawczynka piaskowa EN – rzadka Bembix rostrata
Pseudomalus auratus Litozłot lśniący UT – pospolity Crabronidae
Pseudomalus pusillus Litozłot gliniarek LC – nierzadki Crabronidae
Pseudomalus triangulifer Litozłot zamorkowiec DD – rzadki Crabronidae
Pseudomalus violaceus Litozłot ciemny LC – lokalnie liczny Crabronidae
Pseudospinolia neglecta Posępnica bezzębna UT – pospolita Odynerus
Spinolia unicolor Posępnica lazurowa CR – bardzo rzadka Larra
Trichrysis cyanea Złotolitka błękitna UT – pospolita i bardzo liczna Crabronidae, Megachilidae, Pompilidae